فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو با ارسال نامه ای به مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، پایگاه بسیج این سازمان را مورد تقدیر قرار داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این نامه که به امضای "میثم جعفرزاده" فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو رسیده، آمده است بر اساس ارزیابی های بعمل آمده از عملکرد سال ۱۳۹۸ در رده های بسیج صنعت آب و برق کشور، مطابق بررسی و اعلام حوزه مقاومت بسیج شرکت منابع آب ایران، پایگاه بسیج آن سازمان به لحاظ نوآوری اثربخشی و مطابقت عملکرد با برنامه‌ها و مأموریت‌های تکلیفی از حیث کمّی، کیفی و بهنگام بودن در مقایسه با سال قبل از رشد قابل قبول برخوردار و حائز رتبه برتر گردیده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور