بر اساس ارزشیابی سالیانه رده های بسیج در طرح مالک اشتر، حوزه مقاومت بسیج شهید عباسپورصنعت آب و برق خوزستان، رتبه برتر را از آن خود ثبت کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، پس از ارزیابی سالیانه سپاه حضرت  ولیعصر عج خوزستان، حوزه مقاومت بسیج شهید عباسپور  صنعت آب و برق خوزستان حائز کسب حوزه برتر استانی در سال 1398 شد.

بر اساس این گزارش، اجرای کلیه فعالیتهای ابلاغی وعملکرد شاخص این حوزه  در قالب حضور در مشارکت در سیلاب، تشکیل  گروه های جهادی، اجرای طرح میز و خدمت، محرومیت زدایی، همیاری در اجرای رزمایش طرح مواسات و کمک مومنانه  در سطح استان، از دلایل کسب این رتبه اعلام شده است.

"دکتر فرهاد ایزدجو"، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، کسب رتبه برتری  خدمت رسانی را به بسیجیان حوزه شهید عباسپور صنعت آب و برق خوزستان تبریک گفت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور