همایش سراسری فرماندهان بسیج وزارت نیرو، بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، همایش سراسری فرماندهان بسیج وزارت نیرو، با حضور فرماندهان بسیج سراسر کشور در صنعت آب و برق برگزار شد.

در این نشست پس از تشریح برنامه های بسیج، از پایگاه مقاومت بسیج سقای کربلا (ع)  سازمان آب و برق خوزستان، بعنوان رده برتر کشوری تقدیر بعمل آمد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور