مدیر امورآب منطقه شرق خوزستان از شناسایی و مسلوب المنفعه نمودن 2 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان بهبهان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی خواجه پور"، با اشاره به اهمیت منابع آبی و حفاظت و صیانت از این منابع و طرح احیا و تعادل بخشی و مقابله با متخلفان منابع آب، افزود: پس از سپری نمودن مراحل حقوقی و قانونی با اخذ دستور قضایی از دادستان شهرستان، توسط گروه گشت و بازرسی و کارشناسان حقوقی و کارشناس ماده 30 این امور 2حلقه چاه غیر مجاز در محدوده شهرستان بهبهان در منطقه شرق خوزستان، پر و مسلوب المنفعه شد.

وی با تاکید بر این که با متخلفان منابع آبی بصورت قاطع برخورد خواهد شد، به این گروه از افراد توصیه کرد تا از هر گونه تخلف در منابع آبی از جمله حفر چاه های غیر مجاز، برداشت های غیر مجاز از چاه های غیر مجاز، فروش آب از چاه های مجاز، برداشت غیر مجاز از آب های سطحی، دخل و تصرف در بستر و احاریم رودخانه ها و مسیل ها و برداشت های غیر مجاز شن وماسه از رودخانه ها و مسیل ها جدا خودداری نمایند.

شایان ذکر است که در سال جاری تا کنون 7 حلقه چاه غیرمجاز توسط امورآب منطقه شرق خوزستان(بهبهان) پر و مسلوب المنفعه شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور