مدیرعامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا از ساخت چهارمین سازه ی بتنی آبگیر در شبکه های آبیاری آبادان خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رحمان خندانی" با اشاره  به دستور و تاکید معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و با هدف سهولت آبرسانی به 2800 هکتار از نخیلات و مزارع اروند کنار، از آغاز عملیات ساخت سازه های بتنی آبگیر شبکه های آبیاری آبادان خبر داد.

وی شبکه های آبیاری فوق را تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور معرفی کرد و گفت: تعداد کل سازه های بتنی آبگیر در این شبکه 5 عدد می باشد که 4 عدد از این سازه ها توسط شرکت عمران نیرو خوزستان صبا ساخته شده است.

خندانی افزود: در مراحل ساخت این سازه های بتنی، ابتدا پس از حفر زمین، با جاگذاری و اتصال دو لوله با قطر 900 در هر سازه و سنگ چینی کف کانال ها، این عملیات آغاز و در ادامه پس از ساخت سازه های بتنی و نصب دریچه های آبگیر و احداث کانال آبرسان از کانال KQ ، مشکل آبرسانی به 2800 هکتار از نخیلات و مزارع و انتقال آب به اراضی اروند کنار، رفع خواهد شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور