مدیر امور آب منطقه شمال شرق خوزستان از شناسایی و مسلوب المنفعه کردن چهار حلقه چاه غیرمجاز در رامهرمز خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد قنواتی" گفت: در راستای صیانت و حفاظت از منابع آب و با تلاش و پیگیری گروه گشت و بازرسی و کارشناسان حقوقی امور آب منطقه شمالشرق خوزستان، ۴ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان رامهرمز شناسایی که با اخذ حکم قضایی و همکاری مأموران انتظامی منطقه پر و مسلوب المنفعه شدند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور