مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان از شناسایی و تخریب بیش از 1000متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در بستر رودخانه مارون بهبهان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی خواجه پور" گفت: در عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم کمی رودخانه مارون  در منطقه لاسبید شهرستان بهبهان، سه عدد باغ ویلا ی ساخته شده غیرمجازبه مساحت 1000 متر مربع،  با اخذ حکم دادستانی و با همراهی نیروی انتظامی منطقه به وضعیت سابق برگردانده شد.

وی تصریح کرد: اراضی محدوده بستر و احاریم منابع آبی جزو انفال بوده و براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣۶١ و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و نهرها مصوب ١٣٧٩ وظیفه حفاظت و بهره برداری از آنها برعهده وزارت نیرو و به نمایندگی از آن در شهرستان بهبهان بر عهده امورآب منطقه شرق می باشد وکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حق ایجاد اعیانی و دخل و تصرف و حفاری در بستر و احاریم منابع آبی  را ندارند و می بایست قبل از هرگونه عملیات اجرایی و یا صدور پروانه بهره برداری مجوز لازم را از این امور اخذ نمایند و با اشخاص متخلف براساس قانون برخورد خواهد شد.

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان ضمن قدردانی از همکاری دادستان و نیروهای انتظامی بهبهان همکاری اداره مهندسی رودخانه، حریم بانی، گروه گشت و بازرسی و واحد حقوقی امور آب منطقه شرق خوزستان را مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور