چهاردهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان دزفول تشکیل و عملکرد امور آب منطقه شمالغرب خوزستان توسط  "کیسان روئینیان"  مدیر امور آب آن منطقه تشریح شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور آب منطقه شمالغرب  با بیان این که چهاردهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان دزفول با حضور معاون عمرانی فرمانداری ویژه آن شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، ضمن تشریح عملکرد امور آب منطقه شمالغرب خوزستان، گزارشی پیرامون حفاظت و بهره برداری از منابع آب و حریم و بستر رودخانه ها  توسط وی ارائه شد.

روئینیان، نصب کنتور هوشمند را یک امر ضروری برای حفاظت آب های زیرزمینی دانست و در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد آن امور را  در پر کردن چاه های غیر مجاز ارائه داد.

 وی با بیان این که برای تامین آب تمامی طرح های صنعتی و صنایع وابسته به کشاورزی آمادگی کامل داریم تصریح کرد: در صورتی که هر باغ ویلا مجوزات لازم را از سوی جهاد کشاورزی داشته باشد مجوز آب آن نیز داده خواهد شد.

در ادامه جلسه نیز، غفاری معاونت عمرانی فرمانداری ویژه دزفول به نظرات و بیانات خود پرداخت و خطاب به سایر مدیران دستگاههای متولی صنعتی تاکید کرد از فرصت تخصیص آب برای صنایع استفاده کنند و طرح های خود را جهت اخذ مجوز به امور آب منطقه شمالغرب خوزستان معرفی نمایند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور