به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،نصرالله طاهری ضمن اعلام خبر فوق گفت: در احداث‌ این تونل به منظور افزایش سطح ایمنی و پایداری تکیه گاه دیواره سد و پیشگیری از ریزش های احتمالی که جان کارکنان را به مخاطره می اندازد،طرح ویژه ای دیده شده است.

 مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با اشاره به افزایش قابل توجه ضریب اطمینان جاده منتهی به نیروگاه اول  با احداث‌این تونل دسترسی و تورهای مهار ریزشی،گفت : عمده توجه مطالعات فنی و طراحی  این سازه ی مهندسی،ارتقا سطح مقاومت و امنیت  تکیه گاه سمت راست سد می باشد .

وی افزود: طراحی این سازه به گونه ای است که میتواند فضایی امن را جهت تردد خودروها و افراد فراهم نموده و درشرایط ریزش های احتمالی مسیری مطمئن جهت تردد افراد و تجهیزات نیروگاهی میباشد.

 


 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور