مدیرعامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا از سهولت در آبرسانی به 2800 هکتار از نخیلات آبادان با عملیات ساخت چهار سازه  بتنی آبگیر در این منطقه خبر داد.

"رحمان خندانی" در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشت: با توجه به دستور و تاکید معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و با هدف سهولت آبرسانی به 2800 هکتار از نخیلات و مزارع اروند کنار، عملیات ساخت چهار سازه بتنی آبگیر در شبکه های آبیاری آبادان به اتمام رسید.

وی با بیان اینکه این شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور است افزود: تعداد کل سازه های بتنی آبگیر در این شبکه 5 عدد می باشد که 4 عدد از این سازه ها توسط شرکت عمران نیرو خوزستان صبا ساخته شده است.

خندانی گفت: در مراحل ساخت این سازه های بتنی، ابتدا پس از حفر زمین، با جاگذاری و اتصال دو لوله با قطر 900 در هر سازه و سنگ چینی کف کانال ها، این عملیات آغاز و در ادامه پس از ساخت سازه های بتنی و نصب دریچه های آبگیر و احداث کانال آبرسان از کانال KQ ، مشکل آبرسانی به 2800 هکتار از نخیلات و مزارع و انتقال آب به اراضی اروند کنار، رفع شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور