سرپرست معاونت بهره برداری و نگهداری شرکت آب غدیر خوزستان از کالیبره نمودن تجهیزات اندازه گیری ایستگاه پمپاژ شهدای هویزه (قیصریه)خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رشید احمدی" با اشاره به برنامه ریزی انجام شده مبنی بر کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق و اندازه گیری گفت: کارشناسان واحد بهره برداری با همکاری پیمانکار مورد تایید اداره استاندارد، اقدام به باز و بسته کردن تجهیزات، تعمیر و کالیبراسیون وسایل اندازه گیری با رعایت الزامات استاندارد 17025 در حوزه های فشار، پارامترهای الکتریکی و دبی سنج نمودند.

وی تصریح کرد: بنا بر ضرورت پایش وضعیت تجهیزات، اخذ گواهینامه کالیبراسیون سالیانه در جهت شناسایی اشکالات، صحت سنجی و افزایش دقت تجهیزات به صورت دوره ای در دستور کار قرار گرفته است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور