معاون فنی مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز با بیان این مطلب گفت :  یکی از آزمایشات مورد نیاز در ژنراتورها ، ردیابی شکست عایقی ورقه هسته استاتور آنها می باشد که بوسیله دو نوع تست رینگ شار (لوپ ) پرقدرت و تست ELCID با قدرت پایین ، قابل سنجش است.

جاسم تیموری افزود : با توجه به اورهال واحد هفت نیروگاه دز ،   از اجرای تست (Electromagnetic Core Imperfection Detection) )  ELCID   استفاده گردید که شار مغناطیسی آن حدود چهار درصد شار نامی می باشد و گرمای تولید  شده توسط فالت  ایجادشده ناچیز است ، ولی جریان فالت توسط ابزار الکترومغناطیس قابل ردیابی است.

تیموری تصریح کرد: این تست با ابزار مخصوص توسط گروه تست شرکت مپنا انجام شد که نتایج آن در روند نگهداری و بهره برداری واحدها  مفید می باشد.


 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز