به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، " غلامرضا اشرفی " گفت: به منظور اطمینان از وضعیت سلامت و کنترل تناسب کار با فرد و همچنین جهت پایش سلامت شغلی کارکنان شرکت بهره برداری مارون ، معاینات ادواری طب کار سال 99 توسط تیم موسسه پزشکی صنعت آب و برق خوزستان انجام شد.

وی با بیان اینکه معاینات و آزمایشات ادواری طب کار ، مطابق با قوانین کار و تامین اجتماعی میبایست سالی یک مرتبه برای کلیه شرکت ها و کارگاه های مشمول قانون کار انجام شود ، افزود : انجام معاینات ادواری طب کار سال 99 به مدیریت فنی آقای دکتر مقبل الحسین (پزشک متخصص طب کار) در دو مقطع انجام شد که فاز اول به مدت 2 روز جهت نمونه گیری و فاز دوم به مدت چهار روز به آزمایشات و معاینات بالینی شامل شنوایی سنجی، بینایی سنجی، نوار قلب، مصاحبه بهداشت حرفه ای و ویزیت نهایی پزشک طب کار اختصاص یافت. 

مسئول ایمنی و بهداشت شرکت بهره برداری مارون تصریح کرد : بررسی و پایش سلامت همکاران با توجه به وظیفه محوله و شرایط محیطی کار ، بررسی انطباق وضعیت بدنی همکاران با شغل فعلی آنها ، قابلیت دفاع از حقوق شرکت در دعاوی حقوقی و جلسات کمیته های تأمین اجتماعی(در صورت نیاز) از جمله مهمترین اهداف و فواید معاینات ادواری طب کار است.


 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون