به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، " محمد قره باغی " گفت : واحد مساحی و سنجش کشت در سال جاری همانند سنوات گذشته ، عملیات میدانی را در تعامل با واحد سنجش از دور و GiS آغاز نموده است. 

وی افزود : این عملیات در قالب چهار اکیپ مساحی در مناطق شمال و جنوب بهبهان ، بنه باشت ، جایزان وفجر با مساحتی حدود 18 هزار هکتار از اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری مارون صورت میگیرد که کشت های گندم ، کلزا، باقلا از محصولات عمده و غالب کشت زمستانه بوده و تا اواخر اردیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد داشت . 

قره باغی خاطرنشان کرد: تعیین مالکیت قطعات کشت ، برآورد میزان و نوع کشت ، ثبت نتایج نهایی عملیات مساحی در سامانه امور مشترکین (ساماب) بمنظور صدور صورتحساب نهایی کشت مشترکین از عمده وظایف واحد مساحی و سنجش کشت می باشد. 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون