شهاب یگانه در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان گفت: با توجه به حساسیت فرآیند انتقال آب شرب، تنوع تجهیزات مورد بهره برداری و اهمیت نگهداری صحیح و برنامه ریزی شده تأسیسات، با تلاش های انجام شده توسط کارشناسان بهره برداری و دفتر فنی و مهندسی این شرکت، شناسنامه تجهیزات، چک لیست ها، دستورالعمل ها و برنامه زمان بندی تعمیر و نگهداری سالیانه شرکت تدوین و ساز و کار آن اجرایی شد..

وی افزود: مهمترین اهداف در این اقدام دستیابی به ابزار لازم برای اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی صحیح به منظور انجام عملیات به موقع، تعمیر و نگهداری تاسیسات در راستای افزایش دوره عمر مفید دستگاه ها ، امکان تخصیص بهینه بودجه و افزایش آماده بکاری و بهبود کیفیت راهبری و بهره وری می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت آب غدیر خوزستان