رشید احمدی در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان گفت: یکی از مشکلات عمده در هنگام تعمیرات، تخلیه آب خط انتقال 2000 میلیمتر از ایستگاه تا مخازن بود که در طراحی اولیه تدابیر لازم در این خصوص لحاظ شد و به منظور حل مشکل و عدم امکان از مدار خارج کردن ایستگاه به مدت طولانی با هماهنگی و تایید معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان و با ابتکار متخصصان شرکت، طراحی و اجرای سیستم تخلیه اضطراری بر روی هدر خروجی، در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: از مهمترین فعالیت های اجرایی انجام شده در این عملیات نصب یک دستگاه الکتروموتور 132 کیلو وات، پمپ ۳۰۰/۳۵، تابلو راه انداز و اجرای خط لوله 500 میلیمتر بود که با موفقیت انجام شد.

رشید احمدی عنوان کرد: کلیه اقدامات صورت گرفته توسط کارکنان بهره برداری، تعمیرات و دفتر فنی مهندسی این شرکت به پایان رسیده و مهمترین دستاورد این عملیات به حداقل رساندن زمان تخلیه آب از  72 ساعت به 5 ساعت دانست.

منبع: روابط عمومی شرکت آب غدیر خوزستان