به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ داود حری گفت: با توجه به فرصت پیش آمده از شکسته شدن برم کانال پای پل و دریافت دستور خاموشی تأسیسات آبرسانی فتح المبین تا رفع این مشکل، نیروهای بهره برداری و تعمیرات این شرکت در اولین دقایق خاموشی و در نیمه های شب  فراخوان شده و از فرصت پیش آمده جهت تعمیرات  تأسیساتی که نیاز به خاموشی ایستگاه برای اورهال انها بود استفاده نمودند.

وی افزود: در پی این عملیات ،کلیه تابلوهای ایستگاه برق و خطوط انتقال تأسیسات آبرسانی فتح المبین اورهال و تعمیر شد وی گفت  همچنین اسکرین های لاگون آبگیر نیز لایروبی گردید.

مدیر عامل شرکت آب غدیر خوزستان دلیل این اقدام را، آماده سازی کامل این تاسیسات برای تامین پیک مصرف آب در تابستان پیش رو اعلام کرد.

 

منبع: روابط عمومی آب غدیر خوزستان