به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "داوود حری"  با اشاره به دستورالعمل شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص برگزاری مانور پدافند غیر عامل در کل کشور، ضمن اعلام آمادگی پرسنل و تجهیزات شرکت آب غدیر، از روشن شدن ۲ ساعته دیزل ژنراتورهای تاسیسات ام الدبس و قیصریه، جهت تست و آمادگی لازم در مواقع ضروری خبر داد.

وی برگزاری این مانور را بمنظور آمادگی کلیه تأسیسات آبرسانی در مواقع قطعی برق احتمالی و پایداری آبرسانی به شهروندان معرفی و تصریح کرد: شرکت آب غدیر خوزستان با سرویسهای به موقع دیزل ژنراتورها طبق برنامه pm، آمادگی کامل دارد تا در زمان مورد نیاز، ژنراتورها را فعال کند.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت آب غدیر خوزستان