به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالله داودی"، هدف از برخورد با برداشت کنندگان غیر مجاز آب جهت کشت های ممنوعه را مدیریت توزیع عادلانه آب در تابستان پیش رو عنوان کرد.

 وی افزود: پیرو اجرای مصوبات شورای کشاورزی استان خوزستان، در تابستان ۱۴۰۱تامین آب صرفا جهت کشاورزان دارای قرارداد و کشت های مجاز خواهد بود.

داودی با اشاره به محدودیت های کشت تصریح کرد: بمنظور جلوگیری از ضایع شدن حق کشاورزان، طبق قوانین مصوب با برداشت کنندگان غیر مجاز آب برخورد قانونی انجام می شود و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

 

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ