به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “رضا احمدیان پور” با اشاره به لایروبی بیش از 10 هزار متر از زهکش های RSD4 ، RSD7 و DD1 شبکه شادگان تصریح کرد: عملیات فوق، طبق برنامه زمانبندی شده از دو ماه پیش بوسیله 6 دستگاه خودروی سبک و سنگین آغاز شد.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی با بیان این که اغلب، ارتفاع زهکش ها به چهار متر می‌رسد که بدلیل انباشت لای گاهاً به دو متر کاهش پیدا کرده بود، تاکید کرد: لای های خارج شده جهت استحکام بخشیدن به دیواره زهکش و جاده سرویس مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی