به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهرام جعفری" با اشاره به هماهنگی های انجام شده با معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب وبرق خوزستان، راه و ترابری، دادگستری و فرمانداری شهرستان گتوند، از عملیات اجرائی بازسازی سیفون AW1.T13  خبر داد و گفت:  این سازه، بعد از 6 روز کار مداوم، بازسازی و مورد بهره برداری قرار گرفت..

گفتنی است که عملیات فوق توسط  18 نفر از نیروهای فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ و با بکارگیری دو دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه کمپرسی، تراک میکسر، جرثقیل و یک دستگاه موتورجوش دیزل انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ