به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “مهرداد کاکولکی” با اشاره به افزایش ارتفاع سد تنظیمی گتوند و خرابی دستگاه ارتفاع سنج دریاچه سد، از اصلاح، تکمیل و نصب اشل مذکور به دلیل نداشتن تراز پایین تر از عدد ۸۰.۳۰ توسط گروه فنی و مهندسی  شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ خبر داد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ