به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ،"فرزاد جونعلی وند" با اشاره به شروع اورهال واحد های نیروگاهی  و اهمیت و ضرورت آمادگی واحد ها  در پیک شبکه سراسری کشور و به منظور بالا بردن ضریب اطمینان و پایداری واحد های نیروگاه و شبکه سراسری، از اتمام عملیات تست پایش تجهیزات نیروگاه شامل ژنراتورها، یاتاقانها، رادیاتورها، گاورنر ها، ترانسهای قدرت و روغن های مورد استفاده در تجهیزات اصلی و کمکی مطابق برنامه زمان بندی توسط کارشناسان و متخصصان شرکت تولید و تعمیرات سد شهید عباسپور خبر داد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور یادآور شد: اندازه گیری ارتعاشات مکانیکی واحد و ترموگرافی و آنالیز و تصفیه روغن بر روی هشت واحد نیروگاه و ترانسهای قدرت و کلید خانه انجام شد که با انجام بموقع این عملیات (پایش وضعیت تجهیزات)  با نظر کارشناسان و متخصصان شرکت تولید، چندین اشکال در واحد های نیروگاهی شناسایی و جهت رفع اشکال آنها با شروع اورهال سالیانه برنامه ریزی شد.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور