به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهرام جعفری" گفت: به منظور ایجاد آمادگی لازم در شبکه آبیاری شمال شرق اهواز برای تأمین آب کشت های پائیزه، تعمیر یک دستگاه الکتروپمپ شناور 560 کیلووات در دستور کار این شرکت قرار گرفت و ظرف مدت دو هفته با استفاده از نیروهای ماهر و توانمند بخش تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ، عملیات مورد نظر در کارگاه تعمیرات پمپ صورت پذیرفت.

مدیر عامل شرکت بهره‌برداری ازشبکه‌های کارون بزرگ اظهار داشت: این شرکت با داشتن کارگاه تعمیرات پمپ و بهره گیری از ظرفیت کارکنان فنی و توانمند خود در بخش معاونت نگهداری و تعمیرات تا کنون توانسته کمک موثری در ابعاد صرفه جویی اقتصادی، نگهداری از تاسیسات و تعمیرات به موقع الکترو پمپ های مستقر در شبکه های آبیاری تحت پوشش خود انجام دهد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ