به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهرام جعفری" گفت: به منظور کنترل و پایش مستمر دریچه های آبیاری، حفاظت و نگهداری از تأسیسات، تامین آب مطمئن و پایدار اراضی تحت پوشش، استفاده بهینه از منابع آب و پیشگیری از تلفات آن، تعمیرات جزئی و بازسازی کامل دریچه های آبیاری در سطح شبکه های آبیاری گتوند، عقیلی، دیمچه، میانآب، شعیبیه و شمال شرق اهواز با نظارت مستمر کارشناسان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان انجام شد.

جعفری افزود: این عملیات توسط کارکنان فنی معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ ، طبق برنامه زمانبندی و طی چهار ماه اخیر به نحو مطلوب به اتمام رسید.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ ، حجم عملیات صورت گرفته را 36 مورد نصب شافت، مهره برنزی، زنجیر ، 125 مورد تعمیرات جزئی (جوشکاری) ، 26 مورد بازسازی کامل و 20 مورد تعویض و نصب سیم بکسل و روانکاری چک های آبیاری عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ