به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " افشین قلی پور" گفت: ریشه یابی فالت، تکنیک اصلی در نگهداری و تعمیرات اصلاحی می باشد و پایداری سیستم را در کمترین زمان و بهینه ترین هزینه به بالاترین میزان قابلیت اطمینان سوق می دهد.بکارگیری تحلیل و ریشه یابی فالت، روش اصلی در نگهداری و تعمیرات نیروگاه مسجد سلیمان می باشد و در این راستا و به کمک این تکنیک، عیوب طرح قبلی از ناحیه ابزار دقیق  و مانیتورینگ فلپ گیت واحد ها برطرف شده است. به نحوی که لاجیک تریپ فلپ گیت واحد ها را مجهز به سیگنال ناظر  و صحت سنج کرده است و از تریپ های غیر واقعی واحد ها جلوگیری می نماید.

 وی افزود: مانیتورینگ آنالوگ، پارامتر فشار هیدرولیک به عنوان پارامتر شاخص و تاثیر آن به عنوان ناظر در لاجیک تریپ، چکیده ریشه یابی فالت در بررسی و تحلیل تریپ های غیر واقعی واحد ها از ناحیه تجهیز فلپ گیت می باشد.

قلی پور ادامه داد: فلپ گیت ها، دریچه هایی با مکانیزم لولایی هستند که در مسیر خروجی آب واحد های آبی نصب می شوند و جهت ایزوله کردن واحد از مسیر پائین دست رودخانه و در امور تعمیراتی استفاده می شوند.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان