به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهرام جعفری" گفت: به منظور حفاظت و نگهداری از تأسیسات مکانیکی، مدیریت بهینه و جلوگیری از هدررفت آب و همچنین آمادگی لازم جهت تأمین آب اراضی مشترکان تحت پوشش شبکه های آبیاری در کشت های جاری و پیش رو، عملیات سرویس دریچه در کلیه شبکه های آبیاری تحت پوشش این شرکت با هماهنگی و نظارت کارشناسان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان در یک پروسه  سه ماهه انجام شد.

جعفری با بیان این که حجم عملیات صورت گرفته متعلق به یک هزار و 200 دریچه از انواع رادیال و اسلاید گیت، مناطق گتوند، عقیلی، دیمچه، میانآب و شعیبیه می باشد تصریح کرد: عملیات سرویس دریچه ها شامل؛ روانکاری و رفع جام بودن دریچه ها، تعویض روغن گیربکس دریچه های بزرگ، تمیزکاری شافت و صفحه دریچه می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ