به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس"، شبکه آبیاری رامهرمز را شبکه تازه تاسیسی خواند که عملیات احداث شبکه های فرعی آن هنوز تکمیل نشده است و استفاده اراضی تحت پوشش شبکه و دیگر اراضی به صورت مشترک  از دریچه های اصلی، تعارض منافع بین کشاورزان را فراهم و موجب نارضایتی آنان شده است.

دریس گفت: با توجه به اینکه توزیع آب در شبکه فرعی از وظایف جهاد کشاورزی در هر منطقه است، دریچه هایی که برای تحویل آب به کانال های توزیع طراحی شده آماده بهره برداری است اما بدلیل آماده نبودن کانال های درجه سه و چهار توزیع آب بین کشاورزان با اختلال روبرو شده است.

وی افزود: برخی از دریچه های تعبیه شده در شبکه آبیاری رامهرمز، اراضی روستاهای همجوار از جمله دوریکل و زیرزرد و همچنین روستاهای امیر چراغعلی و درویشان بصورت مشترک استفاده میکنند که به دلیل نبود سازه کانالهای درجه سه و چهار و عدم نوبت بندی بین کشاورزان آبیاری اراضی، با اختلال رو برو شده است. لذا پس از بازدید میدانی و برگزاری جلسه ای با حضور مسئولان شهرستان و نمایندگان کشاورزان، راه حل های ممکن بررسی و مقرر شد با همکاری همه عوامل دست اندر کار در اسرع وقت مشکلات موجود مرتفع شود.

وی ابراز امیدواری کرد تا نهادهای متولی هر چه زودتر با احداث شبکه اصلی و فرعی مشکلات بوجود آمده را حل و رضایت کامل کشاورزان را فراهم نمایند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی