به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "قاسم شریفات" افزود : در این نشست که مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق و جمعی از مدیران سازمان آب و برق خوزستان  نیز حضور داشتند ، میزان آب تحویلی به صنایع پتروشیمی مشخص و نحوه محاسبه آب بها،  مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق