به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان کارگاه آموزش EPC به درخواست معاونت سد و نیروگاه سازمان، بمنظور دانش افزایی مدیران و کارشناسان آن معاونت توسط "مجید پرچمی جلال" دکترای عمران، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه امیرکبیر در سالن همایش های بین المللی بوستان در روزهای 10و ۱۱ مرداد ماه برگزار شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان