به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" با بیان این که از 23 مرداد، با هدف ارتقای ایمنی و جلوگیری از وقوع حوادثی نظیر سقوط وسایل نقلیه در کانال ها و انهار منشعب از رودخانه شاوور در سد انحرافی خیرآباد پروژه نصب ۱۰ عدد نیوجرسی در سردهانه های نهر سلائمی و کانال پنج هزار هکتاری مدرن شاوور آغاز شد تصریح کرد: به همت امور پشتیبانی، دفترحراست و حریم بانی و امور بهره برداری حوضه مرکزی در حال حاضر ۲عدد از نیوجرسی ها در سر دهانه نهر سلائمی نصب شده و ۸ عدد باقیمانده طبق برنامه و طی روزهای آتی در نقاط پرخطر شناسایی شده نصب خواهند شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور