به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، آرش محجوبی با اعلام این خبر گفت: در این اقدام که با همکاری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان به دلیل فرسودگی فنس های فلزی قبلی و ورود غیر مجاز افراد سودجو صورت گرفت، حدود 530 متر از محیط پیرامونی ایستگاه در مدت سه ماه محصور و  دیوارکشی شد.

وی سطح زیر کشت تحت پوشش این ایستگاه پمپاژ را 1300هکتار عنوان کرد و گفت: آبیاری این اراضی به وسیله 14پمپ بزرگ و کوچک انجام می شود.

ایستگاه پمپاژ قمش در ابتدای جاده دزفول- شوش و روبروی پایانه مسافربری شهرستان دزفول واقع شده است.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان