به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، عادل سواری گفت: جلسه مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۱ شرکت خدمات لایروبی و ماشین آلاتی صبا به منظور ارائه گزارش عملکرد این شرکت در سال گذشته و همچنین اتخاذ تصمیماتی از جمله تصویب صورت های مالی سال گذشته و گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی برگزار شد.

وی افزود: همچنین گزارشاتی از اقدامات و عملکردهای مختلف شرکت و چالش های پیش روی و پیشنهادات عملکرد در سال ۱۴۰۲ ارائه شد.

در پایان این نشست مدیرعامل شرکت خدمات لایروبی و ماشین آلاتی صبا از مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان و معاونین ، مدیران سازمان، حسابرس، و همچنین از تلاشهای پرسنل این شرکت در سال گذشته قدردانی کرد.

گفتنی است که این مجمع با حضور اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت خدمات لایروبی و ماشین آلاتی صبا و جمعی از مدیران سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.