به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" با اشاره به نیاز شبکه انرژی کشور در پیک تابستان و موقعیت مناسب حجم دریاچه کارون3 و همچنین همت و تلاش بی وقفه کارکنان و متخصصان خود تاکید کرد: این نیروگاه توانست در سال آبی  جاری  با تولید بیش از 3 میلیون و 4 هزار مگاوات انرژی، مشارکت حداکثری در تولید داشته باشد و نقش مهم و موثر خود را در پایداری شبکه  سراسری برق کشور به نحو احسن ایفا نماید.

وی تصریح کرد: این مقدار تولید نسبت به متوسط ده سال اخیر 50 درصد و نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته 60 درصد افزایش تولید داشته است.

صالحی ضمن قدر دانی از خدمات کارکنان این نیروگاه، اظهار امیدواری کرد تا در سال پیش رو، با افزایش نزولات آسمانی و ذخیره سازی مناسب حجم دریچه، کارون3 بتواند همچون سالیان گذشته در خصوص تولید با ضریب اطمینان و راندمان بالا ،  رسالت خود را در پایداری شبکه انرژی کشور به نحو شایسته انجام دهد.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3