به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، الماس سنایی مطلق با اعلام این خبر اظهار کرد: هر ساله با آغاز فصل پاییز و قبل از شروع بارش های زمستانه، به منظور بهبود شرایط آبرسانی به اراضی کشاورزی منطقه بهبهان، جایزان و فجر، عملیات تعمیر، بازسازی و لایروبی کانال ها و مسیل ها انجام می شود.

وی با اشاره به ۱۹۳ هزار مترمکعب حجم عملیات لایروبی انجام شده از اول سال جاری، افزود: لایروبی کانال­ های اصلی و زهکش های شبکه شمال با حجم ۵۱ هزار مترمکعب، جنوب بهبهان با حجم ۱۱۵ هزار مترمکعب، لایروبی کانال اصلی و زهکش های شبکه جایزان و فجر با حجم ۲۷هزار مترمکعب با دستگاه های بیل مکانیکی و بیل زنجیری بوم بلند انجام شد.

مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، عملیات لایروبی کانال ها و زهکش ها را به دلیل هدایت روان آب های سطحی، افزایش راندمان و سرعت انتقال آب در کانال‌های آبیاری، جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و تسهیل در خدمات رسانی به کشاورزان می‌شود را یکی از مهمترین اهداف و فعالیت های این شرکت عنوان کرد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون