به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "افشین قلی پور" گفت : یکی از مشکلات اساسی در رانرهای فرانسیس واحد های نیروگاه ایجاد پدیده ورتکس و کاویتاسیون است . کاویتاسیون با ایجاد حفره در اثر اختلاف فشار بوجود می آید و در زمان تغییرات مگاوات با گشودگی ویکت گیتهای توربین این پدیده تشدید شده و انرژی آزاد شده از حفره ها باعث شکستگی پره های رانر و ترک درب های درفت تیوپ می شود.

قلی پور افزود: برای رفع این مشکل اساسی با طراحی لوله های تزریق هوا در مسیر ورودی خلاء هوا در زیر پره های رانر، اثرات مخرب این پدیده کاهش می یابد و از شکستن رانر جلوگیری خواهد نمود.

وی تصریح کرد: این طرح هم اکنون توسط کارشناسان شرکت تعمیرات و تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان بر روی واحد 2 در حال انجام است و در صورت بازده خوب برای سایر واحد های نیروگاه نیز انجام خواهد شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان