به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمد دریس" گفت: پس از بررسی میزان لای، لایروبی حوضچه ایستگاه پمپاژ ریزگردها و کانال 10 آغاز شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی در ادامه گفت: ایستگاه پمپاژ ریزگردها وظیفه آبیاری طرح های منابع طبیعی جهت بیابان زدایی و مقابله با ریزگردها را دارد.

 وی با بیان اینکه کانال ۱۰ انتقال آب به دلیل افزایش لای و رشد نیزارها، انتقال آب را به کندی انجام می داد گفت: ته نشین شدن رسوبات نه تنها کانال ها بلکه حوضچه ایستگاه پمپاژ را با مشکل روبرو کرده بود و با انباشت لای در حوضچه امکان پمپاژ آب وجود نداشت.

دریس با بیان  اینکه در حال لایروبی کانال 10 هستیم افزود: با لایروبی حوضچه ایستگاه پمپاژ، کار پمپها برای  انتقال آب به حالت عادی برگشته و پس از کامل شدن لایروبی کانال 10 سرعت انتقال آب نیز افزایش حواهد یافت.

وی در پایان گفت : ایستگاه پمپاژ ریزگرد وظیفه دارد آب را از رودخانه کارون به کانال انتقال آب پمپاژ کرده تا بصورت ثقلی پس از طی نمودن مسافت ۶۰ کیلومتر به طرح درختکاری تالاب منصوره برساند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی