به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهرداد شاداب فر" با اشاره به نوسانات ایجاد شده در پست های اصلی برق تاسیسات و ایجاد اختلال در آبرسانی طی چند ماه گذشته، گفت: پس از رایزنی و هماهنگی با شرکت های متخصص و معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان، عملیات تعمیر و بازسازی بریکرهای معیوب انجام شد.

وی با بیان این که در این عملیات، تعداد سه دستگاه بریکر روغنی و یک دستگاه بریکر گازی با ولتاژ 2000 آمپر با همکاری گروه تعمیرات شرکت انتقال برق خوزستان بازسازی شد، تصریح  کرد: با اتمام این عملیات و با توجه به فصل بارندگی، شبکه برق تاسیسات آبرسانی کوت امیر، منصوری یک و بندر امام خمینی (ره )  به پایداری نسبی رسید.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق