به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، پنجمین جشنواره غذاهای سنتی، با همت تنی چند از بانوان شرکت و با همکاری شورای فرهنگی ، پشتیبانی ، انفورماتیک و روابط عمومی شرکت آب جنوب شرق بر پا و انواع غذاهای سرد و گرم سنتی توسط بانوان این مجموعه طبخ و توزیع شد.

عواید و درآمد حاصل از این اقدام خیر خواهانه که با استقبال گسترده همکاران مواجه شد ، در راستای حمایت از خانوده های کم برخوردار هزینه شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق