به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، “مسعود صادقی” تصریح کرد: این عملیات با استفاده از  یک دستگاه لودر شبکه و بستن اسپیلهای جانبی انتهایی به کانال توانا به منظور تقویت و تامین آب انهار فرعی پایین دست لشکرآباد در محدوده قلعه سحر و الهایی درحوضه مرکزی شاوور انجام شد. 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور