به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سید حمید صالحی در این خصوص تصریح کرد:در رفتارنگاری و کنترل پایداری سد از ابزاردقیق و تجهیزات اندازه گیری ویژه ای استفاده می شود که پارامترهای مختلف موثر در بدنه سد و سازه های جانبی را رصد می کنند که در بازه های زمانی معین، صحت عملکرد این ابزاردقیق می بایست با روش های فنی مربوطه توسط مجموعه ای ذیصلاح، بررسی و تائید گردد که کالیبراسیون ابزارهای اشاره شده نیز جزء این فرآیند می باشند.

سروش احمدی، معاون پایداری سازه سد و نیروگاه، در رابطه با این عملیات نیز عنوان کرد: در بدنه سد کارون۳، تعداد ۱۰۷ دستگاه پیزومتر کاساگرانده و ابزار اندازه گیری آپ لیفت وجود دارد که برای اندازه گیری میزان فشار آب بالادست و پایین دست پرده آببند و پرده زهکش پی و تکیه گاه ها و همچنین اندازه گیری فشار برخواستی مابین سنگ پی و بتن بدنه سد نصب شده اند.

احمدی افزود:  بر روی هر کدام از این ابزارها یک گیج عقربه ای نصب شده که می بایست برای اطمینان از صحت اندازه گیری فشار و پایش عملکرد کارایی پرده آببند و پرده زهکش پی و تکیه گاه ها و همچنین اندازه گیری فشار برخواستی مابین سنگ پی و بتن بدنه سد، هر چند سال یکبار این گیج ها کالیبره شوند که با توجه به گذشت حدود شش سال، این عملیات با باز کردن، کالیبره نمودن و بستن مجدد ابزار، انجام گردید و نتیجه آن نیز در قالب گواهینامه های کالیبراسیون بعنوان سوابق فنی لازم منعکس گردیده است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3