به گزارش شبکه خبری  سازمان آب و برق خوزستان، “مسعود صادقی” گفت: این عملیات به منظور بهبود نسبی جریان آب در سطح شبکه های پایین دست حوضه کرخه جنوبی ، توسط کارکنان توزیع آب اداره بهره برداری دشت آزادگان انجام شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور