به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی"، هدف از این بازدید را کنترل و نظارت بر آخرین وضعیت رها سازی آب  از سد حمیدیه و ایستگاه پمپاژ معرض عنوان کرد.

وی تصریح کرد: این بازدید ظهر جمعه ۲۹ دی ماه به منظور تامین، حفظ و پایداری میزان اشل مورد نیاز پمپاژ معرض و همچنین کانال رابط  MC1  برای تامین آب اراضی کشاورزی انتهای کرخه نور برگزار شد.   

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور