به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی مکاری بهبهانی" از صدور مجوز صلاحیت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی در رسته های تولید، انتقال، توزیع و تصفیه خانه آب شرب از شرکت آب و فاضلاب کشور، برای شرکت آب جنوب شرق خوزستان خبر داد.

مکاری بهبهانی با بیان این که شرکت آب جنوب شرق خوزستان در راستای قوانین و مقررات وزارت نیرو و در چارچوب فعالیت های کاری، موفق به اخذ این صلاحیت نامه پایه یک در رسته های تخصصی از وزارت نیرو شد، تصریح کرد : این مجوز برای مدت ۴ سال صادر شده و تا سال ۱۴۰۶ دارای اعتبار است.

 گواهینامه های صلاحیت بهره برداری شرکت آب جنوب شرق اکنون در بانک اطلاعاتی کسب و کار ایران به آدرس اینترنتی https://qr.mojavez.ir/track/3266567  قابل دسترسی و مشاهده است.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق