به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سرهنگ اطلاعات "محمد یعقوبی" ریاست سازمان ایثارگران نزاجا و سرهنگ زرهی ستاد "علی زنگنه" با حضور در منزل این آزاده سرافراز از رشادت و صبوری وی تجلیل کردند.

شجاع نژاد  جمعی گردان 256 تیپ 2 زرهی (تیب 292 شهید آزادی) دزفول در  اول مهرماه سال 1359 به اسارت نیروهای بعث عراقی در آمد و پس از ده سال تحمل دوران اسارت با 55 درصد جانبازی ،  اول شهریور ماه 1369 به وطن بازگشت.

وی از  اول خردادماه سال 1370 به استخدام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان درآمد و هم اکنون در روابط عمومی شرکت انجام وظیفه می نماید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال