به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سعید رئوفی نسب"، گفت: با توجه به برنامه ریزی های مدون و هماهنگی های لازم با دیسپاچینگ ملی ، مدیریت منابع آب کشور و سازمان آب و برق خوزستان ، بازرسی و اورهال سالیانه قسمت های مختلف واحدهای نیروگاه با همکاری متخصصان و کارشناسان شرکت های تولید و تعمیرات با موفقیت انجام شد. 

وی تصریح کرد: این نیروگاه آمادگی کامل دارد در پیک بار سال آتی با ظرفیت کامل در خدمت شبکه باشد.

رئوفی نسب، از آغاز عملیات بهینه سازی واحد شماره 2 خبر داد و پیش بینی کرد تا آغاز پیک، این واحد نیز وارد مدار تولید شود.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز