به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رضا عبدالشاه‌ نژاد" گفت: پروژه‌ بازسازی ایستگاه‌های زهکشی شماره سه و چهار شبکه آبیاری حمیدیه مشتمل بر بازسازی کامل اتاق دیزل ‌ژنراتور ها و ساختمان کنترل، رنگ‌آمیزی کامل تاسیسات، اصلاح سیستم برق‌کشی داخلی، ایزوگام سقف و رنگ‌آمیزی جداول بوده است.

وی با بیان این که در بخش تاسیسات، با افزایش ظرفیت تخلیه ایستگاه ها در شرایط اضطراری، ضریب آماده بکاری این ایستگاه ها به طور قابل ملاحظه ای افزایش داده شد تصریح کرد: نگهداری و حفظ تاسیسات و ابنیه‌ تحت پوشش شرکت، همواره به عنوان یکی از اصول مهم و مورد توجه مدیریت شرکت آبیاری کرخه و شاوور می باشد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور