به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "پیمان محتشم نیا" با اشاره به وضعیت بحرانی ترانسفورماتور 3 هزار کیلو ولت آمپر ایستگاه پمپاژ 40 اینچ تاسیسات آبرسانی شهید بهنام محمدی و انجام آزمایش های فنی و تکمیلی و محرز شدن ناپایداری ترانسفورماتور از جایگزینی آن خبر داد و گفت: پس از بررسی های انجام شده نسبت به تعمیر اساسی تراسفورماتور 5 هزار کیلو ولت آمپر که بیش از 2 سال از آخرین بهره برداری آن سپری شده بود، اقدام شد و شرایط جایگزینی این تراسفورماتور در تاسیسات فوق الذکر مهیا گردید.

محتشم نیا، با تصریح بر این که پایداری شرایط آبرسانی در فصول گرم سال، یکی از اهداف اصلی شرکت آب جنوب شرق است که با تشخیص عیوب و جایگزینی به موقع ترانسفورماتور 3000 به 5000 کیلو ولت آمپر در تاسیسات آبرسانی را میسر کرد افزود: پایداری شبکه برق داخلی تاسیسات، اطمینان از عملکرد حفاظتی الکتروپمپ ها پایداری آبرسانی ایستگاه پمپاژ 40 اینچ را فراهم می نماید، که در شبانه روز بیش از 60 هزار متر مکعب آب شرب به شهرستان مسجد سلیمان انتقال می دهد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق