به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید محمد حسین آل علی"، هدف از این بازدید را آشنایی با پروژه های اجرا شده و در دست اجرا در دشت میان آب شوشتر بیان کرد و افزود: در این بازدید ضمن پاسخ به سئوالات، توضیحاتی در خصوص وضعیت بهره برداری از شبکه، الگوی کشت و وضعیت زهکشی به مدعوین ارائه داده شد.

در این بازدید اعضای کمیته ملی آبیاری و زهکشی (اکرم، آذری، مختاری) و هیئت همراه، نمایندگان موسسه جهادنصر، شرکت مهندسین مشاور آب ورزان و معاونت مشارکت های مردمی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ حضور داشتند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ