به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "افشین قلی پور" با اشاره به این که سرج تانک، یکی از نقاط بسیار حساس و مهم نیروگاه های برق آبی است که در مواقع بی بار شدن ناگهانی واحدها در لودهای بالا باعث جلوگیری از صدمه دیدن تجهیزات توربین و درافت تیوپ می شود اظهار کرد: به منظور بازرسی تجهیزات مستغرق در آب در فاز 2 نیروگاه با نصب استاپ لاگ های سرج تانک، امکان بازرسی و رفع نقص از فلپ گیت حاصل می شود.

وی با بیان این که در چندسال گذشته به دلیل آسیب های متعدد در عدم بهره برداری و تعمیرات به موقع، عملا استفاده از استاپ لاگ ها که در نتیجه بی آب کردن درافت تیوپ های مشترک واحدهای فاز2 میسر نبود، از رفع نقص 4 استاپ بلاگ با هماهنگی و همکاری معاونت بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان خبر داد و افزود: برنامه رفع نقص از ریل ها و برنامه پیشگیرانه را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان